0478/917302 /Email ons

Herman Techniek is een erkend en geregistreerd elektricien. Voor alle types van elektriciteitswerken kan u bij Herman Techniek terecht, zowel voor storingen, renovaties en nieuwbouw. We verzorgen ook uw elektrisch dossier; opmaken van situatieschema’s en ééndraadsschema’s. We werken samen met erkende onafhankelijke keurings-organismes zoals Vinçotte en BTV. Zo kan u er op rekenen dat uw installatie veilig en conform is naar de huidige normen volgens het AREI (algemeen reglement voor elektrische installaties). VEILIGHEID IS ONZE PRIORITEIT.

Copyright © 2016 Herman Techniek. All rights reserved.